Kapradí

Co znamená zkratka KAPRADÍ?

Konzultace A PRAktické lny. Výjimečná konference k ekologické výchově, kterou pořádá SEVER Litoměřice.

Každý rok na začátku listopadu, v litoměřické ZŠ Na Valech.

Devatenácté litoměřické KAPRADÍ

se koná v pátek 5.11.2021 – tentokrát převážně na téma UČÍME JINAK.

Na co se můžete se těšit?

Na atraktivní úvodní přednášku na téma: Proč si učitelé a rodiče vybírají inovativní školy a jak se z toho poučit.
Naše pozvání přijal pan Tomáš Feřtek, publicista, dramaturg a scenárista, spolupracovník Informačního centra o vzdělávání EDUin.
Kromě přednášky odvede i dvě dílny na téma: Co změnilo svět vzdělávání a proč nevede cesta zpátky.

Další velmi atraktivní (čtyřhodinová!) dílna bude zaměřena na zážitkovou pedagogiku. Podařilo se nám domluvit účast lektora z Prázdninové školy Lipnice!

V polední pauze vás čeká seznámení s naší novou REGIONÁLNÍ UČEBNICÍ a také s ještě žhavější novinkou: OD ZÁŘÍ 2021 OTVÍRÁME POBYTOVÉ EKOCENTRUM na Skautské základně Mentaurov! (Podrobnosti ZDE)

Podrobný program s anotacemi dílen tu najdete v červnu . Přihlašovat se můžete během září a října.

PROGRAM 

8:15 – 8:45 PREZENCE ve vestibulu ZŠ Na Valech

8:55 – 9:50 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ + ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA v aule Střední pedagogické školy

10:00 – 12:00 DOPOLEDNÍ DÍLNY v třídách ZŠ Na Valech

12:00 – 14:00 OBĚD, KAVÁRNA + VIRTUÁLNÍ EXKURZE NA MENTAUROV

14:00 – 16:00 ODPOLEDNÍ DÍLNY

16:00 PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ, UKONČENÍ KONFERENCE


KAPRADÍ je krajské setkání škol a institucí rozvíjejících ekologickou výchovu.

Účastníci si tradičně vybírají jednu dopolední a jednu odpolední dílnu. Mnoho z nich k nám jezdí opakovaně, proto věnujeme velkou pozornost výběru zajímavých témat a kvalitních lektorů.

Mezi dílnami je čas na prezentaci organizací, zabývajících se ochranou přírody v Ústeckém kraji, na nákup publikací a výukových pomůcek, ale především na vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností.

Na slavnostním zahájení již tradičně předáváme výroční „Cenu Veroniky Svobodové za přínos v ekologické výchově“.

Litoměřické KAPRADÍ pořádá Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. od roku 2001.


KAPRADÍ 2019 – 18. ročník

KAPRADÍ slavilo osmnáctiny! V pátek 8. listopadu přineslo tradiční porci dílen, zaměřených na ekologickou výchovu.

Jubilejní ročník však byl proti minulým o něco pestřejší. K dopoledním a odpoledním dílnám přibyla úvodní přednáška s promítáním. Naše pozvání přijala inspirativní osobnost – sedlák Daniel Pitek, nositel ceny Josefa Vavrouška, který hospodaří pod Milešovkou, obnovuje tamní krajinu a ukazuje cestu, jak bojovat s důsledky klimatických změn.

Klimatické změny byly také hlavním tématem většiny letošních dílen. Jak snižovat uhlíkovou stopu, jak se adaptovat na již probíhající změny a hlavně: jak o tom všem učit. Účastníci odjížděli spokojeni, v dotaznících ocenili vysokou kvalitu dílen a mnoho z nich přislíbilo účast i příští rok. Tak tedy (předběžně) na shledanou 6. listopadu 2020!

KAPRADÍ-2019-pozvánka


KAPRADÍ 2018 – 17. ročník

Už sedmnácté KAPRADÍ proběhlo v pátek 9. listopadu 2018 v budově ZŠ Na Valech v Litoměřicích.

Na devadesát účastníků především z řad pedagogů mělo na výběr z devíti dílen a z velkého množství publikací a pomůcek k ekologické výchově.

V dílnách se mohli vydat po stopách velkých šelem, seznámit se s „místně zakotveným učením“ nebo se inspirovat projektem „Záhony pro školky“.

Mnoho účastníků navštívilo Kapradí už poněkolikáté a podle reakcí se dá soudit, že opět odjížděli spokojeni. Někteří si s sebou také odvezli novou naučnou hru Severu „Znáte České středohoří?“

Tým Severu, který Kapradí připravuje, se už teď těší na příští, plnoletý ročník.

Kapradí-2018-pozvánka