KAPRADÍ 2020

Devatenácté litoměřické KAPRADÍ se koná v pátek 6.11.2020 v budově ZŠ Na Valech v Litoměřicích. Prezence od 8:15 do 8:45.

Výjimečná konference k ekologické výchově, kterou pořádá Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice.

Tentokrát převážně na téma UČÍME JINAK.

Můžete se těšit na atraktivní úvodní přednášku na téma: Proč si učitelé a rodiče vybírají inovativní školy a jak se z toho poučit.
Naše pozvání přijal pan Tomáš Feřtek, publicista, dramaturg a scenárista, spolupracovník Informačního centra o vzdělávání EDUin.
Kromě přednášky odvede i dvě dílny na téma: Co změnilo svět vzdělávání a proč nevede cesta zpátky.

Další velmi atraktivní (čtyřhodinová!) dílna bude zaměřena na zážitkovou pedagogiku. Podařilo se nám domluvit účast lektora z Prázdninové školy Lipnice!

V polední pauze vás čeká PROCHÁZKA VIRTUÁLNÍM LITOMĚŘICKEM, aneb akční seznámení s naší novou REGIONÁLNÍ UČEBNICÍ a také s PRŮVODCEM PRO RODIČE A DĚTI, který vychází v rámci projektu LIFE ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ. Obě publikace si budete moci odvézt!

Podrobný program s anotacemi dílen tu najdete koncem prázdnin. Přihlašovat se můžete během září a října.

PROGRAM 

8:15 – 8:45 PREZENCE ve vestibulu ZŠ Na Valech

8:55 – 9:50 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ + ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA v aule Střední pedagogické školy

10:00 – 12:00 DOPOLEDNÍ DÍLNY v třídách ZŠ Na Valech

12:00 – 14:00 OBĚD, KAVÁRNA + EXKURZE VIRTUÁLNÍM LITOMĚŘICKEM

14:00 – 16:00 ODPOLEDNÍ DÍLNY

16:00 PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ, UKONČENÍ KONFERENCE