Listopad 2019: KAPRADÍ

KAPRADÍ oslavilo osmnáctiny! V pátek 8. listopadu se sjeli učitelé z celého kraje na tradiční porci dílen, zaměřených na ekologickou výchovu.

Jubilejní ročník byl proti minulým o něco pestřejší. K dopoledním a odpoledním dílnám přibyla úvodní přednáška s promítáním. Naše pozvání přijala inspirativní osobnost – sedlák Daniel Pitek, nositel ceny Josefa Vavrouška, který hospodaří pod Milešovkou, obnovuje tamní krajinu a ukazuje cestu, jak bojovat s důsledky klimatických změn.

Klimatické změny byly také hlavním tématem většiny letošních dílen. Jak snižovat uhlíkovou stopu, jak se adaptovat na již probíhající změny a hlavně: jak o tom všem učit. Účastníci odjížděli spokojeni, v dotaznících ocenili vysokou kvalitu dílen a mnoho z nich přislíbilo účast i příští rok. Tak tedy (předběžně) na shledanou 6. listopadu 2020!