Sever v Litoměřicích

Pracoviště SEVERu v Litoměřicích vzniklo v roce 1997 a sídlí v malé budově ZŠ Na Valech.

Má působnost především pro Ústecký kraj a pro město Litoměřice.

Pořádá zde ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol, školní ekologické projekty, víkendové pobyty, semináře pro učitele, osvětové akce pro veřejnost.

Dále nabízí konzultace, stáže, poradenství v oblasti životního prostředí a ekologické výchovy, pomůcky a literaturu.

Ve školním roce 2018/19 pracují na SEVERu Ing. Ivana Krňáková, Mgr. Kateřina Simajchlová, Bc. Miloš Fejfárek a Mgr. Jan Kotěra.

Výroční zprávu Střediska ekologické výchovy SEVER, o.p.s. za rok 2017 najdete zde: VZ 2017