Pro mateřské školy

CELOROČNÍ CYKLUS PRO MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20

Novou nabídku deseti programů na deset měsíců v PDF najdete ZDE.

 

JAK A KDE SI MŮŽETE PROGRAMY OBJEDNAT

  • osobně ve středisku SEVER, Masarykova 2218, Litoměřice
  • telefonicky na tel. 774 277 922
  • e-mailem na adrese milos.fejfarek@sever.lt

Programy zajistíme na základě vaší objednávky. Platba je možná v hotovosti po ukončení programu nebo bankovním převodem proti námi vystavené faktuře.

 

Ve výukových programech využíváme následující metody a formy práce:

→ Dramatické hry, dramatická výchova
→ Smyslové hry, prohlubování smyslového vnímání
→ Pozorování a pokusy
→ Tvořivé hry (s přírodním i odpadovým materiálem), výtvarná a pracovní činnost
→ Didaktické, pohybové i jiné hry zaměřené na spolupráci i samostatné jednání
→ Rozhovory, řízené diskuze
V průběhu celého roku, jak se budeme postupně seznamovat s jednotlivými tématy, budou děti získávat zkušenosti a dovednosti v těchto vzdělávacích oblastech: Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a jeho tělo, Dítě a svět

 

CENY PROGRAMŮ

Dotované programy pro MŠ v Litoměřicích a v obcích spadajících pod správní obvod Litoměřice. Zvýhodněné ceny jsou mateřským školkám účtovány díky dotaci Města Litoměřice:

30 Kč za každého žáka za hodinový program (60 minut). Doprovod bezplatně.