Pro mateřské školy

CELOROČNÍ CYKLUS PRO MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19

Indiáni v srdci Evropy aneb Buďme chvíli neviditelní

Moderní člověk je jediný tvor na Zemi, který na její tváři zanechává vrásky. Naše planeta má s námi plno starostí – stavíme na ní své stavby, dolujeme nerosty, ovládáme živly a zanecháváme po sobě plno nepořádku.

Pojďme se v tomto roce podívat na svět z pohledu původních obyvatel – indiánů. Mohli bychom se nechat inspirovat jejich snahou žít tak, aby po sobě zanechali jen nepatrné stopy.

Přesně to bude naším úkolem. Seznámíme se s jedním vymyšleným indiánským kmenem, který se setkal s kulturou bílých lidí a přinesl si do své vesnice mnoho zlozvyků. Abychom dali vesničku do pořádku, budeme potřebovat pomoc moudrých duchů divokých zvířat.

 

NABÍDKU PROGRAMŮ NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK NAJDETE ZDE:

celoroční-cyklus-programů-2018-2019

 

JAK A KDE SI MŮŽETE PROGRAMY OBJEDNAT

Programy zajistíme na základě vaší objednávky. Platba je možná v hotovosti po ukončení programu nebo bankovním převodem proti námi vystavené faktuře.

 

Ve výukových programech jsou využívány následující metody a formy práce:

→ Dramatické hry, dramatická výchova
→ Smyslové hry, prohlubování smyslového vnímání
→ Pozorování a pokusy
→ Tvořivé hry (s přírodním i odpadovým materiálem), výtvarná a pracovní činnost
→ Didaktické, pohybové i jiné hry zaměřené na spolupráci i samostatné jednání
→ Rozhovory, řízené diskuze
V průběhu celého roku, jak se budeme postupně seznamovat s jednotlivými tématy, budou děti získávat zkušenosti a dovednosti v těchto vzdělávacích oblastech: Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a jeho tělo, Dítě a svět

 

CENY PROGRAMŮ

Dotované programy pro MŠ v Litoměřicích a v obcích spadajících pod správní obvod Litoměřice. Zvýhodněné ceny jsou mateřským školkám účtovány díky dotaci Města Litoměřice:

30 Kč za každého žáka za hodinový program (60 minut). Doprovod bezplatně.