Pro ZŠ a SŠ

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

Naše výukové programy jsou  terénní a badatelské. Zkoumají životního prostředí v blízkosti vaší školy. Jsou zaměřené na různé obory přírodních věd (chemie životního prostředí, zoologie, botanika, ekologie.). Doplňují a rozšiřují školní výuku.

V programech používáme také pojízdnou laboratoř, která žákům pomáhá s bádáním přímo v terénu.

Výukové programy jsou vhodné pro žáky 1. a  2.stupně ZŠ.


Jak je objednat?

1. Vyberte si výukový program v příloze: Terénní-výukové-programy-pro-ZŠ

2. Oslovte nás: ivana.krnakova@ekologickavychova.cz, 739 203 212.

3. Společně vybereme vhodný termín a lokalitu v okolí školy.

3. Naši lektoři přijedou v domluveném termínu a výukový program pro žáky zrealizují.


Cena programu (90 min): 45 Kč/žáka + cestovní výdaje