Promítání filmu KRAJINA V TÍSNI + beseda

PRVNÍ ZE SÉRIE ČTVRTEČNÍCH AKCÍ NA SEVERU.

ZAPIŠTE SI: ČTVRTKY, 17:30, EKOCENTRUM SEVER, MASARYKOVA 2218, LITOMĚŘICE

Vzpomínky na povodně před několika lety odešly s velkou vodou a dnes spíš Česko řeší problém sucha. Nový film z produkce Člověka v tísni ukazuje, jak spolu obojí souvisí.

Hodinový televizní dokument poukazuje na nezdravý stav české krajiny v souvislosti s probíhající klimatickou změnou, zabývá se problematikou vodního režimu a hospodaření s vodou v Čechách, akcentuje podceňované nebezpečí sucha. Celou problematiku pak předkládá v globálních, celosvětových souvislostech.

Ve filmu jsou použity nejen rozhovory s odborníky, dokumentární i historické záběry, ukazující probíraná témata, řada exkluzivních leteckých záběrů české krajiny, ale také animovaný příběh, který diváka provází celým dokumentem. (Člověk v tísni)