Výroční zpráva

Výroční zpráva 2019

Zpráva o hospodaření 2019

Výroční zpráva 2018 (pdf)

Zpráva o hospodaření 2018 (pdf)

Výroční zpráva 2017 (pdf)

Zpráva o hospodaření 2017 (pdf)

 

VÝTAH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2019:

 

ČINNOSTI V ROCE 2019

Celoroční cyklus ekologických výukových programů a osvětové akce pro MŠ a 1. třídy ZŠ

 • 190 výukových programů, které navštívilo 2772 dětí z MŠ a prvních tříd

Programy a akce pro žáky ZŠ a SŠ

 • 85 výukových programů, které navštívilo 1581 dětí ze základních a středních škol

Akce a spolupráce se studenty SŠ

 • Fórum mladých v Litoměřicích, 12.3.2019
 • Metodické vedení ročníkové práce studentky ze Střední pedagogické školy, hotelnictví a služeb Litoměřice

Vedení a zajištění činnosti Zastupitelstva mládeže

 • Členství v litoměřické Řídící skupině pro Fair Trade
 • Spoluorganizace a příprava Fóra mladých – desatero problémů očima mládeže
 • Organizační podpora osvětových akcí

Pedagogičtí pracovníci

 • 18. ročník Krajské konference k ekologické výchově KAPRADÍ 2017 ( 10.11.2017)
 • Koordinace sítě MRKVIČKA (MŠ) v Ústeckém kraji
 • Koordinace sítě M.R.K.E.V. (ZŠ) v Ústeckém a Karlovarském kraji
 • Pravidelné elektronické rozesílky pozvánek a informací z oblasti EVVO

Osvětová činnost

 • EKOFILM 2019
 • Procházka po Zemi pro rodiče a děti
 • Den Země
 • nový cyklus osvětových akcí od září 2019

Zaměstnanci v roce 2019

 • Ivana Poláčková – ředitelka, lektorka, metodička
 • Kateřina Simajchlová – lektorka, metodička, koordinátorka Zastupitelstva mládeže
 • Lenka Hronešová – konzultant v projektu Kolegiální podpora v síti MRKVIČKA
 • Miloš Fejfárek- lektor
 • Jan Kotěra – ředitel od 1.5.2019
 • Zora Berglová – koordinátorka práce s veřejností
 • Veronika Slavíková – externí lektorka

Členové Správní rady

 • Jiří Kulich –předseda
 • Jana Kutáčková
 • Lenka Hronešová
 • Petr Krňák
 • Pavel Gryndler
 • Martin Vlček

Členové Dozorčí rady

 • Petr Panaš – předseda
 • Kateřina Simajchlová
 • Kateřina Marková, od 12.12.2019 Ivana Krňáková

Za spolupráci při zajišťování činnosti děkujeme:

 • Městu Litoměřice
 • ZŠ Na Valech Litoměřice
 • AOPK ČR – Správě CHKO České středohoří
 • Zdravému Městu Litoměřice
 • studentům a pedagogům Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb Litoměřice

Za finanční podporu našich aktivit děkujeme:

 • Městu Litoměřice
 • Ministerstvu životního prostředí
 • Síti středisek ekologické výchovy Pavučina
 • Státnímu fondu životního prostředí ČR
 • Ústeckému kraji

Za finanční podporu a zázemí děkujeme:

 • Středisku ekologické výchovy a etiky SEVER –Rýchory, Brontosaurus Krkonoše