Výroční zpráva

Výroční zpráva 2018 (pdf)

Zpráva o hospodaření 2018 (pdf)

CELÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 (pdf)

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2017 (pdf)

 

VÝTAH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2017:

 

ČINNOSTI V ROCE 2017

Celoroční cyklus ekologických výukových programů a osvětové akce pro MŠ a 1. třídy ZŠ

 • 279 výukových programů, které navštívilo 4653 dětí z MŠ a prvních tříd

Programy a akce pro žáky ZŠ a SŠ

 • 57 výukových programů, které navštívilo 1034 dětí ze základních a středních škol

Akce a spolupráce se studenty SŠ

 • Fórum mladých v Litoměřicích, 15.3.2017
 • Metodické vedení ročníkové práce studentky ze Střední pedagogické školy, hotelnictví a služeb Litoměřice

Vedení a zajištění činnosti Zastupitelstva mládeže

 • Členství v litoměřické Řídící skupině pro Fair Trade
 • Spoluorganizace a příprava Fóra mladých – desatero problémů očima mládeže
 • Organizační podpora osvětových akcí
 • Zahájen projekt Mládež pro udržitelný život (Erasmus +)

Pedagogičtí pracovníci

 • Tři odborné terénní semináře pro pedagogy
 • Seminář Úvod do ekologické výchovy pro Střední pedagogickou školu v Litoměřicích
 • 16. ročník Krajské konference k ekologické výchově KAPRADÍ 2017 ( 10.11.2017)
 • Kolegiální podpora v síti MRKVIČKA pro pedagogy MŠ
 • Třídenní školení pro školní koordinátory ekologické výchovy ve Vysoké Lípě
 • Koordinace sítě MRKVIČKA (MŠ) v Ústeckém kraji
 • Koordinace sítě M.R.K.E.V. (ZŠ) v Ústeckém a Karlovarském kraji
 • Pravidelné elektronické rozesílky pozvánek a informací z oblasti EVVO

Osvětová činnost

 • EKOFILM 2017
 • Procházka po Zemi pro rodiče a děti
 • Den Země

 

AKCE POČET AKCÍ POČET HODIN POČET ÚČASTNÍKŮ
Výukové programy MŠ, ZŠ, SŠ 336 406 5687
Semináře/konference pro učitele 10 72 213
Osvětové akce/kampaně 4 20 950 (kvalif. odhad)
Akce pro žáky a studenty 2 10 90
Akce pro děti ve volném čase 1 5 45
Setkání Zastupitelstva mládeže 35 70 15

 

Zaměstnanci v roce 2017

 • Ivana Poláčková – ředitelka, lektorka, metodička
 • Kateřina Simajchlová – lektorka, metodička, koordinátorka Zastupitelstva mládeže
 • Lenka Hronešová – konzultant v projektu Kolegiální podpora v síti MRKVIČKA (od listopadu 0,2 úvazek)
 • Miloš Fejfárek- lektor

Členové Správní rady

 • Jiří Kulich –předseda
 • Jana Kutáčková
 • Lenka Hronešová
 • Petr Krňák
 • Pavel Gryndler
 • Martin Vlček

Členové Dozorčí rady

 • Petr Panaš – předseda
 • Kateřina Simajchlová
 • Kateřina Marková

Za spolupráci při zajišťování činnosti děkujeme:

 • Městu Litoměřice
 • ZŠ Na Valech Litoměřice
 • AOPK ČR – Správě CHKO České středohoří
 • Zdravému Městu Litoměřice
 • studentům a pedagogům Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb Litoměřice

Za finanční podporu našich aktivit děkujeme:

 • Městu Litoměřice
 • Ministerstvu životního prostředí
 • Síti středisek ekologické výchovy Pavučina
 • Státnímu fondu životního prostředí ČR
 • Ústeckému kraji
 • ČSOP Děčínsko

Za finanční podporu a zázemí děkujeme:

 • Středisku ekologické výchovy a etiky SEVER –Rýchory, Brontosaurus Krkonoše