ŠABLONY 3

Ekologické výukové programy a exkurze SEVERu jsou ideální náplň projektového dne v rámci ŠABLON.

Trvají obvykle 4 vyučovací hodiny a probíhají buď v učebně SEVERu v Litoměřicích, na Skautské základně Mentaurov, nebo jinde v terénu.

Nabídky programů a exkurzí najdete zde:

1. STUPEŇ
2. STUPEŇ

Za projektový den vystavíme fakturu. Na ceně se domluvíme.

Obracejte se na Miloše Fejfárka: milos.fejfarek@sever.lt, 774 277 922.