Zastupitelstvo mládeže

NABÍRÁME NOVÉ ČLENY! PŘIJĎTE NA SCHŮZKU. VE ČTVRTEK 17. ČERVNA 2021 V 15:30!

Litoměřické Zastupitelstvo mládeže vzniklo na základě iniciativy SEVERu v roce 2002. Funguje také díky vstřícnosti litoměřické radnice, která ho od začátku bere jako svého regulérního partnera. Zástupci města dostávají výstupy ze Zastupitelstva mládeže na pravidelných veřejných setkáních.

Zastupitelstvo se skládá ze zástupců litoměřických základních a středních škol. Členové jsou voleni zástupci školních senátů a parlamentů. Členem se však může stát každý mladý člověk z Litoměřic a okolí.

Jakými tématy se zastupitelstvo zabývá?

 • volný čas dětí a mládeže
 • životní prostředí
 • život ve školách
 • zdravý životní styl (díky projektu MLADÍ VĚDÍ, CO JEDÍ. Více o projektu ZDE.)

Jak zastupitelstvo pracuje?

 • pravidelná zasedání
 • exkurze
 • víkendové pobyty zaměřené na spolupráci a vzdělávání
 • pořádání akcí pro veřejnost (Den Země a další)
 • podpora vzniku a rozvoje školních parlamentů
 • setkávání s podobnými skupinami z jiných měst ČR
 • realizace vlastních projektů
 • vzdělávání

Zastupitelstvo zasedá každý čtvrtek v 15:30 hodin v prostorách SEVERu (Masarykova 2218, malá budova ZŠ – naproti finančnímu úřadu).

Hlavní cíle zastupitelstva?

 • aktivní zapojení dětí a mládeže do zlepšování života ve městě
 • výchova k aktivnímu občanství 

Koordinátorem Zastupitelstva mládeže za SEVER je Miloš Fejfárek.

Facebooková stránka zastupitelstva.