Duben 2018: Den Země pro MŠ

V dubnu jsme si společně s litoměřickými předškoláky užili Den Země. Pro děti bylo připraveno mnoho stanovišť, na kterých děti plnily úkoly zaměřené na poznávání přírody, přírodních zákonitostí a vztahů. Celá akce proběhla za významné spolupráce studentek střední pedagogické školy a mohla být zrealizována díky finanční podpoře Zdravého města Litoměřice