Výroční zpráva

Výroční zpráva 2021

Výkaz zisků a ztrát 2021

Rozvaha 2021

Výroční zpráva 2020

Zpráva o hospodaření 2020

Výroční zpráva 2019

Zpráva o hospodaření 2019

Výroční zpráva 2018

Zpráva o hospodaření 2018

Výroční zpráva 2017

Zpráva o hospodaření 2017

VÝTAH Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2020:

ČINNOST V ROCE 2020 (omezená Covidem)

Celoroční cyklus ekologických výukových programů a osvětové akce pro MŠ a 1. třídy ZŠ

 • 78 výukových programů, které navštívilo 1234 dětí z MŠ a prvních tříd

Programy a akce pro žáky ZŠ a SŠ

 • 14 výukových programů, které navštívilo 256 dětí ze základních a středních škol

Vedení a zajištění činnosti Zastupitelstva mládeže

 • projekt „Mladí vědí, co jedí“, podpořený MŠMT

Příměstské tábory

3 týdenní turnusy, celkem 37 dětí

Pedagogičtí pracovníci

 • 2 školení (Úvod do EVVO, Příroda jako třída i učebnice)
 • Koordinace sítě MRKVIČKA (MŠ) v Ústeckém kraji
 • Koordinace sítě M.R.K.E.V. (ZŠ) v Ústeckém a Karlovarském kraji
 • Pravidelné elektronické rozesílky pozvánek a informací z oblasti EVVO

Publikace

 • Litoměřicko: otevřená učebnice

Akce pro veřejnost

 • Slavnosti pastvin na Hlinné – 5.9.2020, stánek na téma nulový odpad a upcycling

Pracovníci v roce 2020

 • Jan Kotěra – ředitel
 • Miloš Fejfárek- lektor
 • Kateřina Simajchlová – lektorka
 • Petra Michalcová – lektorka
 • Pavla Hoppová – lektorka
 • Vlasta Kotěrová – administrativa

Členové Správní rady

 • Jiří Kulich –předseda
 • Jana Kutáčková
 • Lenka Hronešová
 • Petr Krňák
 • Pavel Gryndler
 • Martin Vlček

Členové Dozorčí rady

 • Petr Panaš – předseda
 • Kateřina Simajchlová
 • Ivana Krňáková

Za spolupráci při zajišťování činnosti děkujeme:

 • Středisku ekologické výchovy a etiky SEVER –Rýchory, Brontosaurus Krkonoše
 • Městu Litoměřice
 • ZŠ Na Valech Litoměřice
 • AOPK ČR – Správě CHKO České středohoří
 • Zdravému Městu Litoměřice
 • Síti středisek ekologické výchovy Pavučina

Za finanční podporu našich aktivit v roce 2020 děkujeme:

 • Městu Litoměřice
 • Zdravému městu Litoměřice
 • Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
 • Státnímu fondu životního prostředí ČR