Kapradí

21. LITOMĚŘICKÉ KAPRADÍ: Krajská konference EVVO pro Ústecký kraj

se bude konat v pátek 3. listopadu 2023.

Dílny tradičně v ZŠ Na Valech, prezence a slavnostní zahájení tentokrát v sále litoměřického HRADU!

 

RÁNO NA HRADĚ (vchod přes Dům kultury, 100 m od ZŠ Na Valech směrem do centra):

8.15 – 8.45 PREZENCE

8.45 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

9.15 ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA (Petr Daniš, Tereza: KLIMA JE PŘÍLEŽITOST)

 

VE ŠKOLE NA VALECH (hromadný odchod v 9.55):

dopolední (10-12) a odpolední (13.30 – 15.30) blok dílen

Program budeme průbežně doplňovat :-).

Děkujeme za stálou podporu a velkou vstřícnost Základní škole Na Valech

KAPRADÍ může fungovat také díky podpoře Města Litoměřice, Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, Ministerstva životního prostředí a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER.

 

KAPRADÍ je krajské setkání škol a institucí rozvíjejících ekologickou výchovu.

Účastníci si tradičně vybírají jednu dopolední a jednu odpolední dílnu. Mnoho z nich k nám jezdí opakovaně, proto věnujeme velkou pozornost výběru zajímavých témat a kvalitních lektorů.

Mezi dílnami je čas na prezentaci organizací, zabývajících se ochranou přírody v Ústeckém kraji, na nákup publikací a výukových pomůcek, ale především na vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností.

Na slavnostním zahájení již tradičně předáváme výroční „Cenu Veroniky Svobodové za přínos v ekologické výchově“.

Litoměřické KAPRADÍ pořádá Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. od roku 2001.