Kapradí

21. LITOMĚŘICKÉ KAPRADÍ: Krajská konference EVVO pro Ústecký kraj

se bude konat v pátek 3. listopadu 2023.

Dílny tradičně v ZŠ Na Valech, prezence a slavnostní zahájení v sále litoměřického HRADU!

Pod záštitou Koordinátora EVVO v Ústeckém kraji pořádá Ekocentrum SEVER Litoměřice.

 

RÁNO NA HRADĚ (vchod přes Dům kultury, 100 m od ZŠ Na Valech směrem do centra):

8.15 – 8.45 PREZENCE

8.45 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

9.00 ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA (Petr Daniš, Tereza: STIHNEME TO? JAKÁ BUDE CESTA SVĚTA KE KLIMATICKÉ NEUTRALITĚ?, 30 minut + 10 minut na dotazy)

 

VE ŠKOLE NA VALECH (hromadný odchod v 9.45):

dopolední (10-12) a odpolední (13.30 – 15.30) blok dílen

 

Letošní cena: 800 Kč pro účastníky ze škol zapojených v programech MRKEV a MRKVIČKA, 890 Kč pro ostatní (zahrnuje úvodní přednášku, dvě dvouhodinové dílny, oběd, doporovodný program a občerstvení).

POZVÁNKA S PROGRAMEM: ZDE

PŘIHLAŠOVÁNÍ UŽ SKONČILO. TĚŠÍME SE NA VÁS V PÁTEK 3.11.!

Děkujeme za stálou podporu a velkou vstřícnost Základní škole Na Valech

KAPRADÍ může fungovat také díky podpoře Města Litoměřice, Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, Ministerstva životního prostředí a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER.

 

KAPRADÍ je krajské setkání škol a institucí rozvíjejících ekologickou výchovu.

Účastníci si tradičně vybírají jednu dopolední a jednu odpolední dílnu. Mnoho z nich k nám jezdí opakovaně, proto věnujeme velkou pozornost výběru zajímavých témat a kvalitních lektorů.

Mezi dílnami je čas na prezentaci organizací, zabývajících se ochranou přírody v Ústeckém kraji, na nákup publikací a výukových pomůcek, ale především na vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností.

Litoměřické KAPRADÍ pořádá Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. od roku 2001.