Kapradí

19. LITOMĚŘICKÉ KAPRADÍ

se konalo v pátek 5. listopadu 2021, tradičně v ZŠ Na Valech.

Tento ročník byl vlastně náhradou za předchozí, který jsme museli zrušit kvůli pandemii. Ta bohužel zasáhla do příprav i letos – z plánovaných osmi dílen jich zbylo jen pět a přijelo „jen“ padesát účastníků.

Ti, kdo přijeli, však rozhodně nemuseli litovat. Program 19. KAPRADÍ byl opravdu nabitý.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ se tentokrát vešlo do nové dílny v přízemí ZŠ Na Valech. Prostor bývalé šatny se změnil k nepoznání a poskytl konferenci důstojnou kulisu. Hlavními body ranního programu byly KŘEST KNIHY Litoměřicko: otevřená učebnice a PŘEDNÁŠKA TOMÁŠE FEŘTKA (EDUin): Proč si učitelé a rodiče vybírají inovativní školy a jak se z toho poučit.

Výborný ohlas měla dopolední i odpolední porce DÍLEN:

  • Pavla Hoppová: Učení venku s knihou
  • Andrea Novotná (Včelí farma AnnKas Dubičná): Co se děje v úle
  • Michal Tarant (CEV Viana Litvínov): Bádám, bádáš, bádáme
  • Tomáš Feřtek (EDUin): Co chce společnost od svých škol
  • Ondřej Suchý (Prázdninová škola Lipnice): Jak zážitkovou pedagogikou naplnit heslo škola hrou

V polední pauze si účastníci mohli zajít do KAVÁRNY v 7.B, nakoupit PUBLIKACE o ekologické výchově a také prohlédnout expozici MENTAUROVSKÝ LES, která představila novinku Ekocentra SEVER: TÝDENNÍ POBYTOVÉ PROGRAMY na Skautské základně Mentaurov.

Děkujeme za stálou podporu a velkou vstřícnost Základní škole Na Valech

KAPRADÍ může fungovat také díky podpoře Města Litoměřice, Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, Ministerstva životního prostředí a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER.

V PÁTEK 4. LISTOPADU 2022 oslavíme kulatiny KAPRADÍ (20) i litoměřického SEVERu (25)!

 

KAPRADÍ je krajské setkání škol a institucí rozvíjejících ekologickou výchovu.

Účastníci si tradičně vybírají jednu dopolední a jednu odpolední dílnu. Mnoho z nich k nám jezdí opakovaně, proto věnujeme velkou pozornost výběru zajímavých témat a kvalitních lektorů.

Mezi dílnami je čas na prezentaci organizací, zabývajících se ochranou přírody v Ústeckém kraji, na nákup publikací a výukových pomůcek, ale především na vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností.

Na slavnostním zahájení již tradičně předáváme výroční „Cenu Veroniky Svobodové za přínos v ekologické výchově“.

Litoměřické KAPRADÍ pořádá Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. od roku 2001.