Školení pro učitele

SEVER Litoměřice už více než 20 let přináší do Ústeckého kraje moderní metody výuky.
Pomáháme učitelům měnit styl a efektivněji učit.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA ŠKOLENÍ (objednávejte na jan.kotera@sever.lt)

 

Úvod do environmentální výchovy (EVVO) (8h)

Co je EVVO, jaké má cíle a obsahy, jaké používá vyučovací metody. Na jaké problémy reaguje (přehled hlavních problémů životního prostředí). Inspirace k práci v terénu, péči o školní pozemek a ekologizaci provozu školy.

Školní program EVVO (8h)

Jak sestavit školní program EVVO v souladu s metodickým pokynem EVVO. Jak efektivně začlenit ekologickou výchovu do výuky jednotlivých předmětů, jak ji integrovat v ŠVP. Jak ekologizovat provoz školy. Kde hledat partnery.

Příroda jako třída i učebnice (8h)školení vzniklo v rámci projektu LIFE České středohoří a je z něj také dotováno

Školení seznámí účastníky s přínosy výuky v terénu. Pomůže překonat zábrany a poradí, jak vše zorganizovat, aby se
nenarušil běžný chod školy. Představí užitečné výukové metody (např. kooperativní výuka, didaktická hra, projektová
výuka) a nabídne kuchařku zajímavých terénních aktivit. Nakonec představí Místně zakotvené učení – jak učit v místě a
místě, jak propojit konkrétní téma z RVP s konkrétní lokalitou v okolí školy.

Školní den v terénu (8h) – školení vzniklo v rámci projektu LIFE České středohoří a je z něj také dotováno

Výuka v terénu na vlastní kůži pod vedením zkušených lektorů. Účastníci se na celé dopoledne stanou školní třídou, která ve vybrané lokalitě zpracovává konkrétní učivo. Zažijí sami na sobě výhody práce ve skupinách a naučí se, jak efektivně dělit do skupin školní děti. Seznámí se s hlavními metodami, vhodnými pro výuku v terénu a vyzkouší si řadu badatelských aktivit.