Školení pro učitele

SEVER Litoměřice už více než 20 let přináší do Ústeckého kraje moderní metody výuky.

Pomáháme učitelům měnit styl a efektivněji učit.

ZMĚNA: PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI DVPP NEBUDE OD 1.9.2023 POTŘEBOVAT AKREDITACE!
Více na webu MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/predpokladane-zmeny-v-akreditacich-vzdelavacich-programu-v

JAKÁ ŠKOLENÍ NABÍZÍME?

Úvod do environmentální výchovy (EVVO) (8h)

Co je EVVO, jaké má cíle a obsahy, jaké používá vyučovací metody. Na jaké problémy reaguje (přehled hlavních problémů životního prostředí). Inspirace k práci v terénu, péči o školní pozemek a ekologizaci provozu školy

Školní program EVVO (8h)

Jak sestavit školní program EVVO v souladu s metodickým pokynem EVVO. Jak efektivně začlenit ekologickou výchovu do výuky jednotlivých předmětů, jak ji integrovat v ŠVP. Jak ekologizovat provoz školy. Kde hledat partnery.

Příroda jako třída i učebnice (8h)

Školení seznámí účastníky s přínosy výuky v terénu. Pomůže překonat zábrany a poradí, jak vše zorganizovat, aby se
nenarušil běžný chod školy. Představí užitečné výukové metody (např. kooperativní výuka, didaktická hra, projektová
výuka) a nabídne kuchařku zajímavých terénních aktivit. Nakonec představí Místně zakotvené učení – jak učit v místě a
místě, jak propojit konkrétní téma z RVP s konkrétní lokalitou v okolí školy.
Školení vzniklo v rámci projektu LIFE ČS a lze ho spojit se školením „Školní den v terénu“, které na něj navazuje. 

Školní den v terénu (8h)

Výuka v terénu na vlastní kůži pod vedením zkušených lektorů. Účastníci se na celé dopoledne stanou školní třídou, která ve vybrané lokalitě zpracovává konkrétní učivo. Zažijí sami na sobě výhody práce ve skupinách a naučí se, jak efektivně dělit do skupin školní děti. Seznámí se s hlavními metodami, vhodnými pro výuku v terénu a vyzkouší si řadu badatelských aktivit.
Školení vzniklo v rámci projektu LIFE ČS. Lze ho objednat samostatně, nebo spojit se školením „Příroda jako třída i učebnice“. 

Kooperativní výuka (8h)

Jak učit děti efektivně spolupracovat. Jak trénovat práci ve skupinách. Jak používat kooperativní výuku každý den. Jak ji hodnotit. Co to přinese do školy a co do života. 

Skutečně projektová výuka (8h)

Co je skutečná projektová výuka a jaké má výhody. Jak díky ní proměnit a zefektivnit vyučování. Jak poskládat rozvrh. Jak učit projektově a přitom stihnout všechno učivo. Jak pomocí projektů dostat děti ven ze školních lavic.

Učení zaměřené na žáka (8h)

Co potřebuje učitelův klient (= žák), aby se cítil spokojeně a dosáhl nejlepších výsledků. Jak a proč to dnešní škola mnohdy neumí rozpoznat. Jak to změnit a jak začít u sebe. Cílem semináře je nabídnout učitelům alternativní pohled na vyučování (optikou potřeb žáka), pomoci tak odhalit jeho možné nedostatky a nabídnout možnosti zlepšení.

Účastníci

  • budou schopni evaluovat vzdělávací proces ve své škole pomocí jiných kritérií, než jsou zvyklí. Naučí se brát v potaz potřeby žáků.

  • pochopí souvislost mezi (ne)naplňováním potřeb žáků a školním (ne)úspěchem.

  • se naučí utvářet kurikulum ve své škole s ohledem na potřeby žáků.

Poslední tři školení vznikla díky příspěvku Fondu Chart Ferox při Ústecké komunitní nadaci.