Týdenní ekopobyty pro ZŠ + SŠ

Od 1. března 2024 již SEVER nepořádá pobytové programy. Jejich…

1.stupeň ZŠ

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY jsou atraktivní vzdělávací bloky na celé dopoledne, vždy…

Mateřské školy

NOVĚ NABÍZÍME TÝDENNÍ EKOPOBYTY PRO ŠKOLKY na SKAUTSKÉ ZÁKLADNĚ MENTAUROV.…

Sever v Litoměřicích

Pracoviště SEVERu v Litoměřicích vzniklo v roce 1997 a sídlí v malé budově ZŠ Na Valech.

Má působnost především pro Ústecký kraj a pro město Litoměřice.

Pořádá ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol, školní ekologické projekty, semináře pro učitele včetně krajské konference EVVO KAPRADÍ, osvětové akce pro veřejnost a v neposlední řadě koordinuje projekt Škola pro udržitelný život a programy MRKEV a Mrkvička.

Dále nabízí konzultace, stáže, poradenství v oblasti životního prostředí a ekologické výchovy, pomůcky a literaturu.

Od roku 2024 pracují na SEVERu Bc. Miloš Fejfárek a Mgr. Petra Michalcová.