Mateřské školy

NOVĚ NABÍZÍME TÝDENNÍ EKOPOBYTY PRO ŠKOLKY
na SKAUTSKÉ ZÁKLADNĚ MENTAUROV. Více informací ZDE.

 

CELOROČNÍ CYKLUS PRO MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23 PROBÍHÁ STÁLE
V UČEBNĚ SEVERU v Litoměřicích.

Novou nabídku deseti programů na deset měsíců v PDF najdete ZDE.

Tentokrát se budeme celý školní rok věnovat tématu ČESKÝ ROK.

JAK A KDE SI MŮŽETE PROGRAMY OBJEDNAT

  • telefonicky na tel. 730 520 030
  • e-mailem na adrese petra.michalcova@sever.lt

Programy zajistíme na základě vaší objednávky. Platba probíhá v hotovosti po ukončení programu.

Ve výukových programech využíváme následující metody a formy práce:

→ Dramatické hry, dramatická výchova
→ Smyslové hry, prohlubování smyslového vnímání
→ Pozorování a pokusy
→ Tvořivé hry (s přírodním i odpadovým materiálem), výtvarná a pracovní činnost
→ Didaktické, pohybové i jiné hry zaměřené na spolupráci i samostatné jednání
→ Rozhovory, řízené diskuze
 
V průběhu celého roku, jak se budeme postupně seznamovat s jednotlivými tématy, budou děti získávat zkušenosti a dovednosti v těchto vzdělávacích oblastech: Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a jeho tělo, Dítě a svět
 

CENY PROGRAMŮ

Dotované programy pro MŠ v Litoměřicích a v obcích spadajících pod správní obvod Litoměřice. Zvýhodněné ceny jsou mateřským školkám účtovány díky dotaci Města Litoměřice:

Nově 45 Kč za každého žáka za hodinový program (60 minut). Doprovod bezplatně.