Pro učitele

Stejně důležitá jako práce s dětmi je pro nás podpora pedagogů.

Nabízíme jim:

  • odborná školení – aktuální nabídku najdete zde během jara 2021
  • konzultace
  • studium pro koordinátory EVVO
  • možnost zapojení do sítí MRKEV a MRKVIČKA
  • každoroční konferenci ekologické výchovy KAPRADÍ

MRKEV = Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

Cílem programu je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO,
a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností.

V rámci sítě jsou přihlášeným školám a koordinátorům EVVO rozesílány metodické a informační materiály k ekologické výchově včetně časopisu pro ekogramotnost Bedrník (minimálně 4x ročně). Další službou poskytovanou školám jsou pravidelné elektronické rozesílky pozvánek a informací z oblasti EVVO.

Projekt realizuje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, SEVER Litoměřice je krajským koordinátorem pro Ústecký a Karlovarský kraj.

Více na stránkách SSEV PAVUČINA.

MRKVIČKA = Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro MŠ

Program poskytuje metodickou a informační podporu a umožňu­je vzájemnou výměnu zkušeností mezi školkami v oblasti EVVO.

Služby zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního bulletinu MRKVIČKA.

Projekt realizuje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, SEVER Litoměřice je krajským koordinátorem pro Ústecký kraj.

Více na stránkách SSEV PAVUČINA.