PODZIM 2021 SE ZASTUPKEM

Další informace, fotky a videa z akcí Zastupka najdete na našem Facebooku a YouTubovém kanálu SEVER Litoměřice.

9.9. NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ

9. září se v prostorách SEVERu konala schůzka pro zájemce o členství v Zastupitelstvu. Stávající členové vysvětlovali principy své práce a také došlo na seznamovací a stmelovací aktivity. Z tohoto setkání vzešli čtyři noví a velmi šikovní členové. Na základě náboru vznikly medailonky o jednotlivých členech ZamLit, které jsou umístěny na Facebooku Zastupitelstva mládeže Litoměřice.

19.9. O DOPRAVĚ HRAVĚ ZDRAVĚ

V neděli 19. září se Zastupitelstvo mládeže účastnilo akce, kterou každoročně pořádá Zdravé město Litoměřice. Na svém stanovišti měli mladí zastupitelé na starosti vědomostní zeměpisnou hru o Českém středohoří, které se účastnilo mnoho velkých i malých návštěvníků. Pro ty nejmenší byly připraveny dřevěné skládačky hmyzu, který danou lokalitu běžně obývá.

23.9. BESEDA S EUROPOSLANCEM MIKULÁŠEM PEKSOU

Pozvání na besedu přijal europoslanec a předseda Evropské pirátské strany Mgr. Mikuláš Peksa, který srozumitelně vysvětlil principy fungování Evropského parlamentu, pohovořil o svém běžném pracovním dnu a také o tom, jak obtížné je někdy práci europoslance spojit s osobním životem. Hlavními tématy následné diskuze byly změna klimatu, alternativní paliva a elektromobilita. Panu Peksovi velice děkujeme za inspirativní návštěvu a vhled do evropského politického dění.

21.10. BESEDA S LÉKAŘKOU A ZAKLADATELKOU NADAČNÍHO FONDU WHISPER MARKÉTOU MALECOVOU

Další beseda proběhla 21.10.2021 a nesla se v duchu dobrovolnictví, pomoci a solidarity. Hostem se tentokrát stala absolventka litoměřického gymnázia, dnes lékařka a zakladatelka nadačního fondu Whisper, Markéta Malecová. Její vyprávění o cestách do Ugandy bylo nesmírně poutavé a plné silných osobních zážitků. Se členy ZamLit se také podělila o zkušenosti z dobrovolnictví, soužití s tamními obyvateli a také o překvapivě chutné ugandské kuchyni. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na případné další setkání.

18.11. SETKÁNÍ SE ZASTUPITELI MĚSTA

18. listopadu se Zastupitelstvo mládeže Litoměřice vypravilo na setkání s pracovníky Zdravého města Litoměřice. Ke schůzce byli přizváni také členové Zastupitelstva města, Rady města, nebo Městské policie Litoměřice. K projednání bylo mnoho nápadů na vylepšení občanského života v Litoměřicích, které vzešly z pravidelných schůzek ZamLit. Mezi diskutovanými tématy byly například koše na tříděný odpad před školami, farmářské trhy, nebo rekonstrukce hřbitova. Mladí se po skončení akce shodli na tom, že oceňují příležitost vyjádřit svůj názor a cítí podporu ze strany města.

25.11. NÁVŠTĚVA ČAJOVNY HÓRA

ZamLit se vydalo na návštěvu blízké čajovny, která patří do sítě Litoměřické Diakonie. Vedoucí čajovny, pan Dobrovodský, nám povyprávěl o provozu zařízení a o spolupráci se zaměstnanci, kteří jsou fyzicky či mentálně znevýhodněni. Zmínil se i o mimořádných akcích, které čajovna pořádá. K příjemnému rozhovoru mladí zastupitelé samozřejmě ochutnali místní čaj.

2.12. EXKURZE NA UJEP

Zastupitelstvo mládeže navštívilo nově vybudované laboratoře Fakulty strojního inženýrství UJEP. Mladí měli možnost prakticky se seznámit s mnoha novými zařízeními, které fakulta v nedávné době pořídila. K vidění byly pokusy s měřením mechanických vlastností látek (pevnost v tahu na trhačce, tvrdost slitin, teplota měřená termokamerou). Ve slévárně mohli mladí zastupitelé vidět výrobu různých slitin a také vzorky rozličných kovů. V oddělení robotiky se seznámili s programovatelným robotem, mechanickým ramenem a také s nejmenovaným prototypem testovacího zařízení. Za prohlídku děkujeme řediteli vědeckotechnického parku, Ing. Michalu Lattnerovi, Ph.D.

16.12. SETKÁNÍ SE STUDENTEM PF UJEP Miloslavem Šinfeltem

Vzhledem k tomu, že někteří členové ZamLit plánují studium na vysoké škole, proběhlo v prosinci setkání se studentem Pedagogické fakulty UJEP Miloslavem Šinfeltem. Tématem setkání byly praktické rady a tipy pro studium vysoké školy. Popovídali jsme si o elektronickém studijním systému STAG, o kreditním systému, o přihlašování na předměty a sestavování individuálního rozvrhu. Také jsme mluvili o programu Erasmus, jako o příležitosti, kterou by měl každý student alespoň zvážit.

prosinec: TERÉNNÍ MAPOVÁNÍ KOŠŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Zastupitelstvo mládeže se v rámci vlastního projektu Koše na tříděný odpad u škol vydalo do terénu. Cílem bylo zjistit, jak přístupné jsou koše či popelnice na tříděný odpad, jak daleko jsou od vchodu do školy a zda vůbec jsou. Postupně byly i přes nepřízeň počasí zmapovány školy ZŠ U stadionu, Masarykova ZŠ, Gymnázium J.J., ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Lingua Universal, ZŠ Na Valech (i s odlehlou budovou), ZŠ Ladova a ZŠ Havlíčkova. Zastupitelé nafotili, kde se reálně popelnice nacházejí a místa, kde by bylo vhodné koše umístit. Nezapomněli ani přesně odkrokovat, jak daleko jsou popelnice od vchodu školy. K práci se také připojil student PF UJEP Miloslav Šinfelt, pro kterého to bylo již druhé setkání se Zastupitelstvem mládeže.

Aktivity litoměřického Zastupitelstva mládeže byly v roce 2021 podpořeny dotací z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje v rámci dotačního programu „Volný čas 2021“.