Rozhovory s osobnostmi

Litoměřické Zastupitelstvo mládeže se často dostane na zajímavá místa a mluví s inspirativními lidmi.
Tento dotazník dávali mladí zastupitelé svým hostitelům na podzim a v zimě 2021:

1) Jak jste se dostal/a ke své práci?

2) Popište prosím vaší činnost a činnost organizace.

3) Co je na vaší práci nejobtížnější.

4) Co vás naopak do práce motivuje?

5) Umíte si představit sebe za 10 let? Jaké profesní změny by mohly nastat? Kam směřujete? 

 

Mgr. Petr Hermann – politik Zdravého města Litoměřice a MA21

1) Jako člen Zastupitelstva města Litoměřice pracuji již od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen.

2) V současné době se nejvíce věnuji agendě Zdravého města Litoměřice. Litoměřice jsou členem Národní sítě Zdravých měst ČR, kde zastávám funkci předsedy.
Ze své pozice se snažím o prosazování udržitelných projektů, které zároveň podporují zdraví občanů a kvalitu života nejen v Litoměřicích.

3) Nejobtížnější je nejspíše hledání nových témat a jejich následné uvedení do života města.

4) Kladný vztah k Litoměřicím a zájem o trvale udržitelný rozvoj města.

5) I přes svůj věk bych rád pokračoval v některých aktivitách Zdravého města Litoměřice.

 

Lukas Wünsch – člen Zastupitelstva a Rady města Litoměřice

1) Ke své profesi jsem se inspiroval na cestách do zahraničí. Zároveň jsem pociťoval touhu změnit své okolí.

2) Zastupuji obyvatele města.

3) Nejobtížnější na mé práci je asi přesvědčit druhé a najít vždy vhodný kompromis.

4) Jednoznačnou motivací je pro mě poděkování od lidí za dobrou práci.

5) Žádné zásadní profesní změny neplánuji. Rád bych i nadále fungoval jako zastupitel města Litoměřice.

 

Mgr. Irena Vodičková – koordinátorka Zdravého města Litoměřice

1) Zaujal mne charakter práce koordinátorky Zdravého města. Na tuto pozici jsem se dostala v rámci výběrového řízení před cca pěti lety.

2) Mám na starosti plánování, přípravu a koordinaci veškerých akcí, které Zdravé město Litoměřice pořádá. Komunikujeme s občany, pořádáme veřejné osvětové akce, nabádající k udržitelnému rozvoji města, zajišťujeme komunikaci veřejnosti s vedením města. Proto spolupracujeme s Radou města Litoměřice.

3) Nejtěžší součástí mé práce je právě přesvědčování veřejnosti o nutnosti ohleduplnosti vůči životnímu prostředí a stavu naší planety.

4) Motivuje mě každá úspěšná akce a aktivita. Ráda organizuji něco, co má smysl.

5) Za deset let se již budu těšit na aktivní odpočinek. Mým cílem je, aby byli (nejen) občané Litoměřic spokojeni s činností Zdravého města Litoměřice, ale hlavně aby pochopili, že udržitelný rozvoj není jen pojem, ale že závisí na chování každého z nás.

 

Bc. Petr Dobrovodský – vedoucí čajovny Hóra

1) V rámci Diakonie Litoměřice mne zaujal projekt na vybudování čajovny, jako místa, kde najdou uplatnění i lidé se specifickými požadavky, nebo lidé tělesně a duševně znevýhodnění. Lákalo mě pracovat v klidném a tichém prostředí.

2) Vedu čajovnu z provozního, personálního i administrativního hlediska.

3) Občas je pro mě náročné řešit mnoho různorodých problémů najednou. Z mé pozice je zásadní, abych o problémech věděl a mohl na ně adekvátně reagovat. Velmi často také dochází k obměně personálu, který je vždy potřeba zaškolit do práce. Vzhledem k situaci s koronavirem byla již čajovna na pokraji uzavření. Proto jsem rád, že se nám ji podařilo udržet v chodu.

4) Jako motivace mi slouží právě vědomí, že činnost čajovny má hlubší sociální smysl. Původní stav domu, ve kterém se nyní čajovna nachází, byl velmi pochybný. Proto mě těší, že se prostory podařilo zrekonstruovat a jsou využívány, jako klidné, kulturní místo pro setkávání lidí.

5) Rád bych nadále vedl čajovnu, protože mi tato práce dává smysl.