Zastupitelstvo mládeže

Litoměřické Zastupitelstvo mládeže vzniklo na základě iniciativy SEVERu v roce 2002.
Funguje také díky vstřícnosti litoměřické radnice, která ho od začátku bere jako svého regulérního partnera.
Zástupci města dostávají výstupy ze Zastupitelstva mládeže na pravidelných veřejných setkáních.

Zastupitelstvo se skládá ze zástupců litoměřických základních a středních škol.
Členové jsou voleni zástupci školních senátů a parlamentů.

Členem se může stát každý mladý člověk z Litoměřic a okolí. Stačí přijít ve čtvrtek na schůzku.

Jakými tématy se zastupitelstvo zabývá?

  • volný čas dětí a mládeže
  • životní prostředí ve městě
  • život ve školách
  • zdravý životní styl

Jak zastupitelstvo pracuje?

Hlavní cíle zastupitelstva?

  • aktivní zapojení dětí a mládeže do zlepšování života ve městě
  • výchova k aktivnímu občanství 

Koordinátory Zastupitelstva mládeže za SEVER jsou Miloš Fejfárek a Petra Michalcová.

V roce 2021 byla podpořily činnost Zastupitelstva mládeže Zdravé město Litoměřice a Ústecký kraj (dotační program Volný čas). Děkujeme!

Facebooková stránka zastupitelstva.