Mladí vědí, co jedí

Projekt podpořený v roce 2021 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – ZDRAVÁ VÝŽIVA – JÍDLO S NÍZKOU EKOSTOPOU

VÝUKOVÝ PROGRAM O JÍDLE PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Program vytvářeli v roce 2020 členové litoměřického Zastupitelstva mládeže pod vedením lektorů Ekocentra SEVER.

CÍL PROGRAMU: přivést děti k zamyšlení nad původem potravin a smyslem konzumace místních a sezónních potravin
HLAVNÍ TÉMATA: dovozové vs. regionální potraviny, konzumace sezónních potravin, ekostopa (hlavně v souvislosti s převozem potravin), vyvážené složení stravy
VÝSTUPY PROGRAMU: Žáci dokáží popsat problémy dovozu potravin na velké vzdálenosti, pochopí důležitost konzumace sezónního ovoce a zeleniny, sestaví si svůj vyvážený a chutný jídelníček na 1 den, orientují se v kalendáři sezónních potravin.
PROBĚHLO: Zatím 10. prosince 2020 v ZŠ Ploskovice (3. a 4. třída). Po Covidu se chystáme i k vám!

METODIKA PROGRAMU ZDE (pdf)!

 

 

 

 

 

VIDEOBLOG

Krátká videa Zastupitelstva mládeže o ekostopě potravin, biopotravinách, místním jídle a zdravém životním stylu. Klipy vznikaly v prosinci 2020.

Najdete je na našem YouTube kanálu Sever Litoměřice

SEMINÁŘ O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ

Dvojice seminářů s názvem Výživa v souvislostech s lektorkou Mgr. Miroslavou Zemanovou, PhD., přední odbornicí na zdravou výživu, proběhla na jaře 2020.

MEDIÁLNÍ ŠKOLENÍ

Školení o tom, jak postavit mediální sdělení, jak připravit tiskovou zprávu, jak vybrat skutečně důležité informace a jak je atraktivně podat. Proběhlo na podzim 2020 pod vedením lektorů Kateřiny Kotěrové a Jana Kotěry.