Kdo jsme

Středisko ekologické výchovy v Krkonoších

Ve východním koutu Krkonoš, v údolí řeky Úpy pod hřebenem Rýchor, založila na sklonku roku 1994 skupinka nadšenců občanské sdružení SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory.

Výukové programy pro školy

K počáteční převažující činnosti – vedení pobytových výukových programů – přibyly brzy především díky pracovištím v Hradci Králové a Litoměřicích krátkodobé výukové programy, zájmové kroužky, letní tábory. Práce s žáky a studenty (od mateřských škol až po vysoké) tvořila vždy významnou součást práce SEVERu. Za prvních 15 let prošlo těmito programy více než 120 000 dětí a mladých lidí.

Školní ekologické projekty

V posledních letech se práce s žáky a studenty posouvá k dlouhodobějšímu působení – např. ke školním ekologických projektům (nejvýznamnější je Škola pro udržitelný život) a ke spojování výukových programů do delších cyklů.

SEVER v Litoměřicích

Litoměřická pobočka SEVERu vznikla v roce 1997. Od roku 2011 je samostatnou organizací (o.p.s.), která však nadále patří do konsorcia SEVER  s vysokou mírou vzájemné solidarity a podpory. Spojuje nás značka, historie, poslání i služby.