Globální témata

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY A SOUVISLOSTI

Svět 21. století se potýká s velkými globálními problémy. Dotýkají se nějak i nás, například v Litoměřicích? Existuje souvislost mezi stavem planety a životním prostředím na severu Čech? Program nás provede hlavními globálními problémy dneška, zaměří se především na životní prostředí a představí také cíle udržitelného rozvoje OSN, které mají hlavní problémy zmírnit. Pomocí simulačních her zkusíme najít fungující strategie a zkusíme se zamyslet nad tím, zda i my jsme schopni některé věci ovlivnit.

ZMĚNA KLIMATU

Nikdo už dnes nepochybuje, že se světové klima mění a že za to z velké části můžou lidské emise skleníkových plynů. Stojíme před jedním z největších problémů, které kdy lidstvo muselo řešit. Co s tím? Pojďme se nejprve podívat, co nám tak dlouho bránilo přijmout závěry vědců. Proč jsme už dávno neprovedli důležité změny a dělali, že se vlastně nic neděje? Změnit zažité návyky je těžké. Byli bychom ochotni méně létat? Nebo dokonce jíst méně masa? Pojďme spolu projít změnu klimatu krok za krokem. Její příčiny, princip skleníkového efektu, možné scénáře i možná řešení. Třeba zjistíme, že se ve zdánlivé beznaději skrývá zajímavá výzva.

LIDÉ NA ZEMI

Je docela příjemné, vnímat svět očima Středoevropana. Naší zemi se daří, žijeme v dostatku a už třičtvrtě století také v míru. Pojďme se ale na svět podívat i odjinud. Zkusíme odhadnout, jaké problémy řeší lidé na jiných kontinentech a najít souvislosti mezi jejich a naším každodenním životem. Zamyslíme se nad příčinami konfliktů, porovnáme dostupnost přírodních zdrojů a pochopíme, jak moc je dnes provázaná globální ekonomika. Má smysl přemýšlet o tom, kdo v Bangladéši vyrobil moje triko, jaké měl pracovní podmínky a kolik za to dostal zaplaceno?

Čím navázat na globální témata? Co takhle naše SPOTŘEBITELSKÉ PROGRAMY?

Nebo s námi vyrazte do terénu na BADATELSKÉ PROGRAMY či PŘÍRODOVĚDNÉ EXKURZE.