Nabídka seminářů pro učitele

PRAKTICKÝ TERÉNNÍ SEMINÁŘ HYDROBIOLOGIE

3.5.2019 (9,00-13,00) 

V rámci projektu LIFE jsme pro učitele druhého stupně základních škol připravili seminář u Pokratického rybníka.

V první části semináře budou pedagogům představeny aktivity pro terénní hydrobiologii. Pedagogové získají informace o metodách terénního výzkumu a prakticky si procvičí způsoby interpretace a začleňování badatelských aktivit do výuky probíhající mimo školní lavice. Představení pomůcek a literatury k tématu.

Druhá část semináře se bude věnovat biologii vodních organismů. Pedagogové si osvojí základy určování vodních bezobratlých a metody bioindikace kvality vodního prostředí.

Seznámení se strukturou a funkcí říčního ekosystému.

 

NA EKOLOGICKOU VÝCHOVU HRAVĚ A S ÚSMĚVEM

7.6. (9,00-13,00 hod) 

V rámci projektu LIFE budeme pořádat druhý praktický seminář v terénu, který je určen tentokrát učitelkám mateřských škol.

Čeká vás intenzivní prožitek v přírodě, ukázky aktivit, co vše lze dělat s dětmi na procházce venku. Aktivity budou naplňovat obsah vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a jeho tělo, Dítě a svět.