Veletrh – program

Program začíná ve středu 30.8. po obědě a končí v sobotu 2.9. obědem.

NA DÍLNY SE MŮŽETE PŘIHLAŠOVAT TADY: odkaz na Google sheets

 

NA DÍLNY SE MŮŽETE PŘIHLAŠOVAT TADY: odkaz na Google sheets

 

PROGRAM S ANOTACEMI

STŘEDA 30.8.

8:30 – 12:00 
DOBROVOLNÝ QUEST Z LITOMĚŘIC NA MENTAUROV

Jak nejlépe navnímat atmosféru Českého středohoří? Vydejte se k nám z Litoměřic pěšky! Náš quest začíná u pokratické kapličky v Litoměřicích, která je dostupná mnoha autobusovými linkami. Provedeme vás malebným údolím Pokratického potoka, kolem NPP Bílé stráně, přes idylickou obec Skalice a lesem až na Mentaurov. Trasa měří 4 kilometry!

13:30 – 15:30 
ZAHÁJENÍ VELETRHU

Loňské ochotnické pásmo v Maršově nastavilo laťku hodně vysoko :-). Taky na Mentaurově vás zapojíme do akce! Začneme v lese, skončíme na zahradě a vše se bude točit kolem hlavních témat veletrhu: ÚSTECKÉHO KRAJE, PLNÉHO DECHBEROUCÍCH KONTRASTŮ a WELL-BEINGU NÁS, PRACOVNÍKŮ V EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ. Už tušíte, jak ta témata umělecky propojit? 

16:00 – 18:00 
PANELOVÁ DISKUZE: Poznej a chraň v průmyslovém kraji

Smyslem diskuze je ukázat kontrasty: krásný kraj, plný přírodních i kulturních památek a na druhé straně zájmy průmyslu a lokálních „šíbrů“, které krajem (i krajskou politikou) prorůstají. Budeme se soustředit na to, v čem je Ústecký kraj jiný než ostatní kraje a hledat, zda je v něm možné najít i nějakou inspiraci.

Účast přislíbili Jan Rovenský (Greenpeace), sedlák Daniel Pitek, bývalá ředitelka Ústecké ČIŽP Jana Moravcová a starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt. Moderovat bude Petr Panaš, dlouholetý aktivní člen krajských Zelených, dřívější ředitel SEVERu Litoměřice a dnes místostarosta Litoměřic.

19:00 – 21:00 
OSLAVA 30 LET VELETRHŮ EVVO

Pojďme si užít společný večerní čas, při němž si připomene historie 30 veletrhů  Pavučiny. Vezměte s sebou vzpomínky, zážitky  i artefakty z veletrhů, na kterých jste  byli. Kde jste byli poprvé, s kým jste se potkali, co byste zopakovali a co určitě ne?  Co vám veletrhy přinesly a jak by měly vypadat v budoucnu?  Ke vzpomínání i výhledům si dáme dobré jídlo i pití.

ČTVRTEK 31.8.

8:30 – 18:00
CELODENNÍ EXKURZE: Zámek Jezeří, NPR Bořeň a Radovesická výsypka
Jan Kotěra, SEVER Litoměřice, Vladimír Buřt, obec H.Jiřetín, Karel Nepraš

Exkurze zaměřená na kontrasty v krajině severozápadních Čech. Dopoledne navštívíme bukové lesy na stráních Krušných hor a povrchové doly pod nimi, zámek Jezeří, který musel málem ustoupit těžbě a obce na hraně těžebních limitů. Naším průvodcem bude starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt, dlouholetý bojovník proti prolomení limitů těžby uhlí na Mostecku.
Odpoledne nás čeká výstup na unikátní znělcový masiv Bořeň u Bíliny (NPR) a nakonec prohlídka sukcesních ploch na Radovesické výsypce.

8:30 – 12:00
UKÁZKA EVP: Každá spotřeba zanechá stopu
Mirka Nováková a Michal Řepík, DIVIZNA

Ukázka z celoročního programu pro školy „Můj aktivní rok pro přírodu“, který se skládá z 6 lekcí. Dvě z nich vám blíže představíme: Každá spotřeba zanechá stopu a Bez vody to nejde.
Ukážeme vám, jak žáky 6. – 7. tř. ZŠ seznámit s konceptem ekologické stopy. Žáci se ji během programu pokoušejí změřit na modelových příkladech dětí stejného věku a porovnávají ji s dostupnou kapacitou Země. Sami navrhují opatření, která může každý z nás provést ke snížení své ekostopy.
U programu Bez vody to nejde si zahrajeme deskovou hru Dešťovka, která ukazuje, jak různé přírodní i člověkem ovlivněné krajinné prvky hospodaří s vodou.

8:30 – 12:00
UKÁZKA POBYTOVÝCH EVP: Příběh Mentaurova
Kateřina Simajchlová, SEVER Litoměřice

Pojďte se seznámit s historií osady Mentaurov a zažijte ochutnávku pobytových programů SEVERu Litoměřice. 

Dva z nich se snaží maximálně těžit z okolní přírody, využívají les, který základnu obklopuje a vznikající přírodní zahradu. Jejich velké téma je jídlo s nízkou ekostopou.

Třetí je zaměřený na klima a soustředí se na práci s postoji účastníků, předcházení klimatickému žalu, pracuje s uhlíkovou kalkulačkou a přináší praktické náměty jak snížit osobní uhlíkovou stopu. Jeho vrcholem je klimatická konference.

13:30 – 18:00 
EXKURZE: PORTA BOHEMICA A RADOBÝL
Miloš Fejfárek, SEVER Litoměřice

Oba cíle odpolední exkurze spojuje řeka Labe, která se v těchto místech po líných dvou stech kilometrech v Polabské nížině dramaticky zakusuje do Českého středohoří. Jsme v kraji plném kontrastů – na jedné straně nekonečné lány v nejúrodnější části Čech, na druhé sopečné kužely. Kolem nás sady a vinice, pod námi lovosická a litoměřická aglomerace s bohatou historií a průmyslovou současností.
Nad Portou Bohemicou navštívíme PR Kalvárie s plazníky pro užovku hladkou a ještěrku zelenou a také hradiště Hrádek, významné sídliště, které lidé využívali už od doby kamenné. Vyzkoušíme si aktivity, které tu zažívají školní třídy na exkurzích SEVERu a podíváme se i na vinice u Velkých Žernosek.
Potom nás čeká výstup na Máchův Radobýl s impozantním čedičovým lomem a krásnými výhledy do středních Čech. Tato část e
xkurze je pojata jako výběr lokace do nově vznikajícího filmu a klade důraz na vnímání všemi smysly.

13:30 – 15:00 UKÁZKA EVP: Cesta za klimainspirací
Míša Míkovcová a Martina Horáčková, PALETA

Pestrá a zábavná směs aktivit z EVP pro 2. stupeň ZŠ.

Nejprve si vyzkoušíme běhací demonstračně-simulační hru „Příběh klimatické změny“. Na jednoduchém pobíhání s uhlíkem tam a zpět se seznámíme s pojmem koloběh uhlíku; vypozorujeme, jaké faktory ho ovlivňují a přispívají ke zvýšení či snížení koncentrace CO2 v atmosféře; změny a jejich rychlost si zařadíme do časového kontextu let 1750 až 2050, a odvodíme, co je nutné udělat, abychom koncentraci CO2 snížili.

Pak se vydáme na krátkou cestu kolem světa – navštívíme korálové útesy, permafrost, ledovce a velryby. Pomocí stanovišť s rychlými praktickými demonstracemi a měřením podíváme na různé dopady klimatické změny a prakticky si osaháme, jak některé procesy na planetě fungují.

V poslední části programu vám představíme, jak vypadá náš klimatický pobytový program ZeMěZměna a přidáme ještě ukázky 2 aktivit – jednu na téma emoce a druhou s tématem osobní stopy a výhledem na to, co zmůžu jako jednotlivec.

15:00 – 18:00
UKÁZKA EVP: Jeden program s sebou, prosím
Romana Fialová a Libor Sukup, SLUŇÁKOV

Zájem škol o programy je velký, ale personální kapacita lektorů je omezená. Máte nějaké tipy, jak uspokojit takovou poptávku? My jsme se rozhodli vydat cestou programů, které jsou od nás kompletně připraveny, ale po příjezdu k nám na středisko si je vede sám pedagog. Tyto programy vám představíme jak prakticky, tak teoreticky i organizačně, a budeme moc rádi, když s námi přijdete nasdílet vaše zkušenosti, tipy a rady, jak se s takovou situací perete vy.

Program Pestrá louka je určen pro děti z mateřských škol. Děti na vlastní nos poznají, jaké vůně v sobě ukrývají rostliny na louce, a vyzkoušejí si namíchat vlastní „vůňový koktejl“. S krabičkovou lupou v ruce se vrhnou na průzkum louky a jejího vlastního živého mikrosvěta. Poslední část programu doprovází motýl, který pozornost strhne nejen na svá barevná křídla, ale také na pestré barvy louky.

Program Kdo žije pod hladinou? je určen žákům 1.-3. tříd základních škol. Žáci nahlédnou do světa drobných vodních živočichů a zažijí radost z jejich objevování. Nejdříve čeká žáky příprava při hravých aktivitách, které odhalují, co všechno mohou ve vodním světě prozkoumat. Poté přijdou na řadu lupy a síťky, aby mohl každý pozorovat živočichy žijící v tůních na vlastní oči. Program vychází z Cornellova modelu „plynulého učení“.

19:00 – 21:00 
PANELOVÁ DISKUZE: (Ne)udržitelná organizace a (ne)udržitelný pracovník v EVVO

Co si představíme pod pojmem udržitelná organizace?  Jak pracuje se svými lidmi, jak je motivuje, jak jim pomáhá předcházet stresu?
Budeme hledat
důvody, proč právě v EVVO máme spíše pocit permanentního přetížení a pro mnohé z nás není syndrom vyhořením jen prázdným, vzdáleným pojmem.
Co udělat pro to, aby
i nezisková organizace fungovala udržitelně? Jak zlepšit podmínky pro naše lektory?
Diskutovat budou Jolana Dočkalová (ANEV), Lenka Skoupá (Toulcův dvůr), Jiří Kmoníček Centrum rozvoje Česká Skalice), Miroslav Míkovec  (Paleta) a Milada Dobiášová (SEVER H.Maršov).
Moderuje Jan Kotěra (SEVER Litoměřice).

19:00 – 21:00
FILM

PÁTEK 1.9.

8:30 – 18:00
CELODENNÍ EXKURZE: Krušné hory v okolí Cínovce a Altenbergu
Jitka Pollakis, Naturschutzstation Osterzgebirge, e.V., Jan Kotěra, SEVER Litoměřice

Krušné hory. Drsný hřeben s pustinou na české a malebnými vesničkami na saské straně. Oni nám závidí zachovalá rašeliniště a tetřívka, my jim zase folklór s louskáčky a vánočními pyramidami. No a taky spolu pravidelně kosíme horské louky.

Postupně navštívíme základnu spolku Grüne Liga Osterzgebirge v Bielatalu, vrch Geisingberg nad Altenbergem, zaniklou osadu Přední Cínovec a PR Černá louka u Adolfova. Podíváme se na vývoj hornické a zemědělské krajiny na obou stranách krušnohorského hřebene, uvidíme obří altenberskou pinku i výjimečně zachovalé kamenné snosy. Především si ale posvítíme na dvě ochranářské party – jedna z nich pořádá na německé straně už 30 let „Heulager“ – letní tábor spojený s kosením horských luk. Druhá, mladší, dělá něco podobného pod Komáří vížkou.

8:30 – 12:00
DÍLNA: Wellbeing pracovníka v EVVO, aneb Jak to mám já…

Jolana Dočkalová, ANEV

Dílna změřená na wellbeeing lektora. Začíná mapováním: jak to mám já – praktickým cvičením, z kterého pak budeme čerpat celé dopoledne. Zaměříme se na témata:

  • Co mě nabíjí – práce s vnitřní motivací/ pohonem a  vnitními zdroji
  • Zákonitosti fungování mozku a jak ovlivňují naše vnitřní zdroje a motivaci 
  • Jak pracovat se svými vzorci / programy – jak přepnout autopilota (zaběhnuté vzorce) a vzít řízení do vlastních rukou

Na závěr projdeme reflexí a řekneme si, jak to všechno přenést do praxe.

8:30 – 12:00
EXKURZE: PP Hradiště a PR Holý vrch
Miloš Fejfárek a Kateřina Simajchlová, SEVER Litoměřice

Mentaurovské rodinné zlato. Dvě exkluzivní lokality v docházkové vzdálenosti. Pravidelný cíl výšlapů v rámci týdenních ekopobytů. 
Prozkoumejte s námi pestrou mozaiku luk, pastvin, remízků a kamenných snosů ve východní části Českého středohoří. Pro běžného turistu tu není tolik lákadel jako na levém břehu Labe, ale právě díky tomu si můžeme tuto unikátní krajinu vychutnat v klidu a tichu. Koniklece už sice budou odkvetlé, ale zdejší výhledy vám je zcela vynahradí. Dalekohledy, foťáky a malířské stojany s sebou!

13:30 – 18:00
DÍLNA: Wellbeing pracovníka v EVVO, aneb Pečuj o sebe v lese (LESNÍ MYSL)
Barbora Hernychová, Lesní mysl

Dílna je určená všem, kdo chtějí svou nejen lektorskou práci obohatit o možnosti a techniky cílené relaxace v přírodě. Nabízí seznámení s finským konceptem Lesní mysl, který v sobě spojuje prvky pozitivní psychologie, koučinku a mindfulness. Tento komplex nenáročných krátkých aktivit s využíváním lesa či zahrad, je prevencí psychických onemocnění, pomáhá osobním rozvojem a podporuje psychickou i fyzickou odolnost.

13:30 – 18:00
EXKURZE: Varhošť (cca 9 km)
Vlastislav Vlačiha, Správa CHKO Č. středohoří

Exkurze seznamuje účastníky s krásami krajiny východního Českého středohoří a mnoha zajímavostmi zdejší chráněné přírody. Čeká nás výstup na Varhošť – jednu z nejstarších rozhleden v regionu, která nabízí úžasné výhledy do údolí Labe od Litoměřic až po Ústí nad Labem a na dynamické panorama centrální části Středohoří.

Cesta na Varhošť nás povede po hřebenové části čedičového masívu na rozhraní okresů Ústí nad Labem a  Litoměřice. V současné době je zdejší krajina mozaikou téměř přirozených lesních porostů a malebných lučních zákoutí, což jsou široké veřejnosti málo známá místa, a to i přesto, že se nacházejí blízko větších měst.

19:00 – 21:00 
JARMARK A KAPELA

SOBOTA 2.9.

8:30 – 12:00
DÍLNA: Wellbeing pracovníka v EVVO, aneb Pečuj o sebe v lese (LESNÍ MYSL)
Barbora Hernychová, Lesní mysl

Opakování dílny z pátečního odpoledne pro ty, kdo byli na exkurzi.

8:30 – 12:00
MANAŽERSKÁ DÍLNA: Udržitelná organizace v EVVO
facilituje Jiří Kmoníček, Centrum rozvoje Česká Skalice

Na dopolední dílně očekáváme především účastníky, kteří mají nějakou zodpovědnost za chod své organizace. Společně se budeme snažit pojmenovat naše rezervy v managementu a práci s lidskými zdroji. Kvůli omezenému rozsahu dílny (3,5 h) vynecháme otázku financování středisek. Ponecháme si dvě (navzájem provázaná) témata:

  • ve střediscích chybí kvalitní, profesionální management

  • ve střediscích nejsou nastaveny rutinní  procesy, které pomáhají zvládat stres z náročné profese a práce s lidmi

Na začátku chceme sesbírat (a sepsat) náměty od účastníků: jaké chyby v těchto oblastech dělá vaše středisko? Potom se podíváme, jaké chyby dělají jiné neziskovky/organizace pracující v neformálním vzdělávání a naopak, jaké jsou prověřené postupy, které zkvalitňují zázemí pro zaměstnance. Další část bude mít formu dílny: využijeme sepsané náměty a společně pojmenujeme nejpalčivější problémy. Nakonec zkusíme hledat cesty k jejich řešení.

8:30 – 12:00
PROHLÍDKA LITOMĚŘIC S PRŮVODCEM

Je to jen 5 minut cesty, proto nemůžeme vynechat prohlídku jednoho z nejkrásnějších českých měst! Vychutnejte si procházku po historickém centru, projděte si malebné parkány, navštivte radniční věž Kalich, barokní katedrálu svatého Štěpána a možná i litoměřické podzemí!

8:30 – 12:00
MENTAUROVSKÉ QUESTY

Samoobslužná aktivita, při níž můžete blíže poznat kouzelné okolí pobytového ekocentra na Mentaurově. Máme pro vás připravené tři questy: jeden vás provede vznikající přírodní zahradou, s druhým se ponoříte do tématu změna klimatu a třetí vás protáhne mentaurovskými lesy.

NA DÍLNY SE MŮŽETE PŘIHLAŠOVAT TADY: odkaz na Google sheets