Naši lidé

Mgr. Jan Kotěra

ředitel SEVER Litoměřice o .p. s., P.R. a fundraising, pedagogická činnost

Honza vystudoval obor Pedagogika na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhá léta vedl Ekocentrum Šťovík v Teplicích, potom pracoval v brněnském Hnutí DUHA. V roce 2012 se přestěhoval do Litoměřic a zažil krásné časy jako učitel na ZŠ Liběšice. Kromě toho překládá z němčiny a angličtiny a jako Honza v Sasku píše reportáže pro české turisty, kteří se chystají za hranici Krušných hor.
Se SEVERem spolupracuje od roku 2003 a v roce 2019 nastupuje jako nový ředitel organizace.

kotera(zavináč)sever.lt

Ing. Ivana Krňáková

pedagogická činnost, koordinátorka  MRKEV,  Mrkvička

Ivana je absolventka Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem, obor revitalizace krajiny. Pedagogické minimum vystudovala na Fakultě pedagogické Univerzity J. E. Purkyně. Od roku 2001 pracuje ve Středisku ekologické výchovy SEVER Litoměřice (lektorská činnost, vzdělávání dětí a pedagogů, psaní projektových žádostí, vedoucí střediska 2010-2015, ředitelka od roku 2017). V roce 2017 ukončila studium předškolního vzdělávání na Střední pedagogické škole v Berouně. Přípravou a realizací ekoogických výukových programů (EVP) se zabývá již od roku 2001. Je jednou ze školitelek pro začínající lektory EVP MODUL 1 realizovaného pro Síť středisek ekologické výchovy Pavučina.

ivana.krnakova(zavináč)ekologickavychova.cz

Mgr. Kateřina Simajchlová

pedagogická činnost,  koordinátorka Zastupitelstva mládeže v Litoměřicích

Kateřina je absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor systematická biologie a ekologie. Na Severu pracuje od roku 2014. V současné době koordinátorka Zastupitelstva mládeže v Litoměřicích, lektorka environmentálně vzdělávacích programů pro děti z mateřských škol a základních škol, metodická konzultantka v oblasti kolegiální podpory pedagogů na základních školách. V letech 2012 – 2014 učitelka v Montessori MŠ Šikulky Litoměřice. V roce 2016 absolvovala seminář pro lektory ekologických výukových programů „Modul 1“.

katerina.simajchlova(zavináč)ekologickavychova.cz

Bc. Miloš Fejfárek

výukové programy pro předškolní děti