Naši lidé

Mgr. Jan Kotěra

ředitel, P.R. a fundraising, lektor, vedení seminářů pro učitele

Honza vystudoval obor Pedagogika na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhá léta vedl Ekocentrum Šťovík v Teplicích, potom pracoval v brněnském Hnutí DUHA. V roce 2012 se přestěhoval do Litoměřic a zažil krásné časy jako učitel na ZŠ Liběšice. Kromě toho překládá z němčiny a angličtiny a jako Honza v Sasku píše reportáže pro české turisty, kteří se chystají za hranici Krušných hor.
Se SEVERem spolupracuje od roku 2003 a v roce 2019 nastoupil jako nový ředitel organizace.

jan.kotera(zavináč)sever.lt

Bc. Miloš Fejfárek

lektor výukových programů, Zastupitelstvo mládeže

Miloš pracuje na SEVERu od února 2017 jako lektor pro mateřské školy. Je absolventem Podnikové ekonomiky a managementu na univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Během roku 2016 se stal Lektorem dalšího vzdělávání. V roce 2019 absolvoval seminář pro lektory ekologických výukových programů – Modul 1. Věnuje se již několik let výuce anglického jazyka, do které zapojuje ekologická témata. Vedl projekt Zastupitelstva mládeže Mládež pro udržitelný život. Od září 2019 lektoruje na SEVERu také výukové programy pro základní a střední školy.

milos.fejfarek(zavinac)sever.lt

Mgr. Kateřina Simajchlová

lektorka výukových programů

Kateřina je absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor systematická biologie a ekologie. Na Severu pracuje od roku 2014. V roce 2016 absolvovala seminář pro lektory ekologických výukových programů „Modul 1“. Působila jako koordinátorka Zastupitelstva mládeže v Litoměřicích, lektorka environmentálně vzdělávacích programů pro děti z mateřských škol a základních škol, metodická konzultantka v oblasti kolegiální podpory pedagogů na základních školách. Od září 2019 pracuje jako učitelka v MŠ Montessori Andílci Litoměřice a jeden den v týdnu lektoruje výukové programy SEVERu.

katerina.simajchlova(zavináč)ekologickavychova.cz

Ing. Ivana Krňáková

Ivana táhla litoměřický SEVER dlouhé roky jako duše týmu a v posledních letech i jako ředitelka. V roce 2019 se rozhodla předat žezlo a odchází od papírů za přímou prací s dětmi. Zůstává však jako členka dozorčí rady a určitě ji potkáte i na některých akcích SEVERu.