Veletrh EVVO 2023

VELETRH EKOLOGICKÉ VÝCHOVY POPRVÉ V ÚSTECKÉM KRAJI

Na Skautské základně Mentaurov nad Litoměřicemi proběhl od středy 30. srpna do soboty 2. září 30. ročník Veletrhu ekologické výchovy (EVVO). Přijelo na něj 85 účastníků z celé ČR – převážně lektoři středisek ekologické výchovy. Akci pořádalo Ekocentrum SEVER Litoměřice a SSEV Pavučina.

Veletrh nabídl panelové diskuze, ukázky ekologických výukových programů, dílny, půldenní i celodenní exkurze a také oslavu 30. výročí v režii SSEV Pavučina. Měl dvě hlavní témata: „(Ne)udržitelné fungování organizací hlásajících udržitelnost“ a „Těžkosti ochrany přírody v průmyslovém kraji“.

Poprvé v historii se Veletrh konal v Ústeckém kraji a pořadatelé z Ekocentra SEVER Litoměřice toho využili, aby svůj kraj představili v lepším světle, než se obvykle zdálky jeví. Účastníky v rámci exkurzí provedli po malebné krajině Českého středohoří, ale ukázali jim také „kontrastní krajiny“ průmyslového Podkrušnohoří – zámek Jezeří, Bořeň a Radovesickou výsypku.

Pro velkou část hostů to byla první příležitost poznat zblízka Litoměřicko a také Mentaurov – skautskou základnu uprostřed lesů, v níž SEVER už dva roky nabízí vzdělávací ekopobyty pro školy. Zařadil se tak do skupiny pobytových ekocenter, kterých je v ČR dvacet a v Ústeckém kraji dosud nebylo žádné.

Hlavní organizátorka, Petra Michalcová ze SEVERu, k Veletrhu poznamenala: „Od účastníků máme spoustu kladných ohlasů a máme radost, že se akce vydařila. Chvála zněla na adresu kuchyně, která vařila převážně ze surovin od místních zemědělců i na výběr lektorů a průvodců. Velký úspěch měly dílny zaměřené na well-being lektorů – to je téma, které chceme přenést i na podzimní učitelskou konferenci KAPRADÍ, kterou pořádáme 3. listopadu v ZŠ Na Valech.“

DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY: Odkaz na Google formulář ZDE

PRVNÍ VÝBĚR FOTEK najdete tady: https://rajce.net/album/tamBKSsbS4hBFw0Y

FOTKY Z BLANČINA SKVĚLÉHO MOBILU tady: https://rajce.net/album/73EUIXymRj0VT15Q

 

ODKAZY PRO ÚČASTNÍKY: